Văn Cúng Giao Thừa Ngoài trời và trong nhà năm Canh Tý 2020

Cúng giao thừa là nghi lễ quan trọng nhất của người Việt trong dịp Tết Nguyên đán. Vì vậy, dâng hương và khấn lễ ngoài trời và trong nhà vào thời điểm giao thừa sao cho đúng là hết sức quan trọng.

Thời khắc Giao thừa

Tục xưa tin rằng ” Mỗi năm có một vị Hành khiển coi việc nhân gian, hết năm thì vị thần này bàn giao công việc cho vị thần kia, cho nên cúng tế đề tiễn đưa Thần cũ, đón rước Thần mới”. Có 12 vị Hành Khiển – hay còn gọi là vị thần Thời gian. Mỗi vị làm một năm dưới dương gian và cứ sau 12 năm thì lại có sự luân phiên trở lại.

Năm Canh Tý 2020 chúng ta đón: Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan. Tiễn Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phản quan.

Cùng GiangAnh xem bài văn cúng giao thừa năm canh tý 2020 chính xác:

Bài văn cúng giao thừa ngoài trời năm canh tý 2020:

Nam mô a di đà phật! ( 3 lần )

Kính lạy:

– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Ngài Cựu niên Thiên Quan Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phản quan.

– Con kính lạy Đương niên Thiên quan Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan năm canh tý 2020

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long Mạch, Táo quân, chư vị Tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm canh tý 2020.

Tín chủ (chúng) con là:………………………………

Ngụ tại: …………………..

Phút thiêng Giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, Tam Dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái Tuế chí đức Tôn Thần trên vâng mệnh Thượng Đế giám sát vạn dân, dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết, lưu phúc, lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi Tân Xuân, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa vật phẩm nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Cúng dâng Phật thánh, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

– Chúng con kính mời: Ngài cựu niên đương cai Thiên Quan Lưu Vương hành khiển, Ngũ Ôn chi thần, Nguyễn Tào phản quan..

– Ngài đương niên Thiên Quan Chu Vương hành khiển, Thiên Ôn hành binh chi thần, Lý Tào phán quan.

– Ngài bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Ngài bản xứ Thần Linh Thổ Địa. Ngài định phúc Táo Quân. Ngài Phúc Đức Chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long mạch Tài Thần. Ngài bản gia Táo Quân. Các Ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận lợi, công việc hanh thông, người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc. Âm phù- Dương trợ, sở nguyện như ý, sở cầu lòng tâm. Bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo!

Bài văn cúng giao thừa trong nhà năm canh tý 2020:

Nam mô a di đà phật! ( 3 lần )

Kính lạy:

– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Long Mạch, Táo Quân, chư vị tôn thần

Nay phút giao thừa năm canh tý 2020.

Chúng con là: ……………………

Ngụ tại: …………………………….

Phút giao thừa vừa tới, nay theo vận luật, tống cựu nghênh tân, giờ Tý đầu xuân, đón mừng Nguyên đán, chúng con thành tâm, tu biện hương hoa phẩm vật, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, cúng dàng Phật- Thánh, dâng hiến tôn Thần, tiến cúng Tổ tiên, đốt nén tâm hương, dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, Hỷ Thần, Phúc đức chính Thần, ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài Thần, các ngài bản gia Táo phủ Thần quân và chư vị Thần linh cai quản ở trong xứ này. Cúi xin giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật.

Con lại kính mời, các cụ tiên linh, Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, Cô di tỷ muội, nội tộc, ngoại tộc, chư vị hương linh, cúi xin giáng phó linh sàng hâm hưởng lễ vật.

Tín chủ lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo thụ mộc ở trong đất này, nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nhân tiết giao thừa, giáng lâm trước án, chiêm ngưỡng tân xuân, thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho chúng con, tân niên khang thái, ngày đêm tốt lành, thời thời được chữ bình an, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Phục duy cẩn cáo!

Theo Văn Khấn Nôm Truyền Thông

Xem thêm: 

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...