Xem theo tag

văn hóa tín ngưỡng

Độc đáo tranh thờ cúng của người Dao

Trong các nghi lễ thờ cúng của người Dao không thể thiếu những bức tranh thờ. Tranh thờ của họ là hiện thân của các vị thần không thể vắng mặt trong các nghi lễ quan trọng của người Dao. Các nghi thức tín ngưỡng ảnh hưởng nhiều mặt đến…