Xem theo tag

tụng kinh Phật

Tại sao tụng kinh Phật thường kéo vong ma thậm chí tà đến ?

Ngày nay tự do tôn giáo tín ngưỡng, một người có thể lựa chọn cho mình theo một hay một số tôn giáo nếu những tôn giáo đó không mâu thuẫn hay quá đối lập hoặc bổ trợ cho nhau (thuận tu). Bách gia nói chung, đồng nhân nói riêng nhờ sự tự do…