Xem theo tag

sao Hung tinh

Sao chiếu mệnh trong năm điều cần biết

Dân gian có câu: "Nam La Hầu, Nữ Kế đô" để chỉ những sao Hung tinh xấu cho tùy mệnh nam và nữ.  Mỗi năm, các chòm sao chiếu mệnh và sao hạn lại dịch chuyển, mang lại vận hạn khác nhau với nam mạng và nữ mạng. Có những sao Hung Tinh như…