Xem theo tag

Rồng

Con Rồng và Truyền thuyết về loài Rồng

Rồng - con vật linh thiêng đứng đầu trong Tứ Linh Rồng là một loài vật xuất hiện trong truyền thuyết của cả phương Đông lẫn phương Tây, hình ảnh loài rồng đều được miêu tả là một loài linh vật. Hình ảnh loài rồng đều được miêu tả là một…