Xem theo tag

mâm cơm tất niên

Chuẩn bị mâm cơm và bài văn cúng tất niên

Tất niên, là bữa cơm cuối cùng của một năm, ngày 23 tháng chạp táo quân cưỡi cá chép lên trời, khi đó ta có lễ cúng tiễn táo quân đi. Chiều ngày 30 tết, sau khi công việc báo cáo của táo quân đã xong. Chúng ta tổ chức lễ đón táo…