Xem theo tag

Lộc Thánh

Lộc Thánh

Các cụ xưa có câu “Một miếng lộc thánh bằng một gánh lộc trần”, từ đó chúng ta thấy rằng miếng lộc thánh đáng quý đến nhường nào. Khi thánh ngự đồng sau những nghi lễ trang nghiêm thánh sẽ ban phát lộc cho con hương đệ tử. - Lộc…