Xem theo tag

Đeo nhẫn

Đeo nhẫn ngón nào để mang lại may mắn

Ngoài việc đeo nhẫn ở ngón áp út, ý nói người này đã kết hôn, thì những ngón tay còn lại khi đeo nhẫn sẽ gặp may mắn tùy vào cách đeo nhẫn trên từng ngón tay như sau: Đeo nhẫn ở ngón cái: Tăng may mắn, phúc thọ Theo nghiên cứu của…