Xem theo tag

Đền Quán Cháo

Tìm hiểu về Đền Quán Cháo – Ninh Bình

Đền Quán Cháo  còn có tên chữ là Chúc Sơn Tiên Từ (nghĩa là: Đền Tiên núi Cháo) thờ Liễu Hạnh Công chúa Nằm sát Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Tây Sơn, thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình. Đền Quán Cháo thờ Mẫu Liễu Hạnh. Truyền thuyết cho…