Xem theo tag

Đạo Mẫu Tứ Phủ

Đạo Mẫu Tứ Phủ – Thử Thách Khi Được Ra Làm THẦY

Câu: Trên theo Phật Thánh; Dưới theo Thầy chỉ có riêng Đạo Mẫu chúng ta hay nghe thấy nhất trong các buổi lễ Xuất thủ trình đồng ! Vì sao vậy câu này nhiều người cũng hay thắc mắc và hỏi ,Theo lễ hay theo học Đạo ? Theo học Đạo thì mấy…