Xem theo tag

các vị vua

Tại sao các vị vua không được thờ trong tứ phủ ?

Trong tín ngưỡng Tam – Tứ phủ thì điều tuyệt nhiên các vị vua đều không được đưa vào hệ thống thờ tự. Mà chỉ có vị tướng, vị quan, những người có công âm phù mới được đưa vào hệ thống. Theo quan điểm của page Đời Sống Tâm Linh thì có…