Tại sao các vị vua không được thờ trong tứ phủ ?

Trong tín ngưỡng Tam – Tứ phủ thì điều tuyệt nhiên các vị vua đều không được đưa vào hệ thống thờ tự. Mà chỉ có vị tướng, vị quan, những người có công âm phù mới được đưa vào hệ thống.

Theo quan điểm của page Đời Sống Tâm Linh thì có một số những lí do sau:

– Theo quan niệm bậc đế vương là chân long thiên tử, là con trời. Vua cao hơn các quan tướng thậm chí vua còn cao hơn cả thần linh, Vua có quyền sắc phong (phong thần) cho các thần linh bản địa. Khi mất đi các vua không thể vào hệ thông tam – tứ phủ được.

– Tứ phủ bao gồm các hội đồng quan thần linh, làm những việc quản lí trần gian. Mà theo quan điểm Vua khi chết đi rồi vẫn làm Vua. Không bao h quản lí trực tiếp các công việc như trần gian nên không đưa Vua bào Bậc Tứ Phủ được.

– Phong Kiến, Vua là bậc cửu ngũ chí tôn, ở ngôi cao điện lớn. Những người dân thường rất khó hay không thể tiếp kiến được vua để bày tỏ nỗi lòng và cầu xin trực tiếp được. Khi đó mọi ước nguyện hay giao tiếp của dân chủ yếu thông qua các quan các tướng. Mà tín ngưỡng Tam – Tứ phủ là tín ngưỡng bản địa, dân dã nên việc thờ vua và cầu xin vua là không phù hợp.

– Phong kiến. Vua là một nhân vật bí ẩn mang màu sắc thần bí như dân không được phép nhìn mặt vua, không được nói tên Vua hay không được mặc màu quần áo giống vua …. Nếu sai có thể bị những hình phạt hết sức nặng nề. Nên việc thờ cúng những vị vua đều nằm trong nhưng quy định, chuẩn mực hết sức nghiêm ngặt. Tính nghi lễ và hành lễ hết sức trang trọng xa hoa. Tín ngưỡng Tam – Tứ phủ là một tín ngưỡng dân gian nên việc thờ phụng vua chúa với những quy định và chuẩn mực như vậy là hết sức khó khăn.

Xem thêm: Các Vị Thánh Được Phối Thờ Cùng Tứ Phủ

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...