Đạo Mẫu Tứ Phủ – Thử Thách Khi Được Ra Làm THẦY

Câu: Trên theo Phật Thánh; Dưới theo Thầy chỉ có riêng Đạo Mẫu chúng ta hay nghe thấy nhất trong các buổi lễ Xuất thủ trình đồng !

Vì sao vậy câu này nhiều người cũng hay thắc mắc và hỏi ,Theo lễ hay theo học Đạo ?

Theo học Đạo thì mấy Thầy dẫn đệ tử đi đúng Đạo hay ngoài việc đi lễ cúng bái tốn kém mà những người kinh tế khó khăn nghe thấy ai cũng phải sợ, bỏ Thầy thì sợ có lỗi sở hỏng canh đàn bấy lâu đã tốn kém làm, theo Thầy mà càng theo thì càng suy sụp hoang mang hao tài tốn của!

Tất cả các Đạo đều có Pháp người sáng lập ra Đạo gọi là Tổ, để lại Pháp cho đệ tử nương theo tu tập và chuyền lại cho đời giúp ích cho đời gọi là Pháp

Người Thầy bên tứ Phủ Đạo Mẫu truyền Đạo kiêm luôn ngôi Pháp thế nên có câu: Trên theo Phật Thánh Dưới theo Thầy để học Đạo học Pháp chứ không phải theo lễ!

Người Thầy tại gia phải chuyên tâm học Đạo và phải trải qua cơ hành thử thách gian nan. Người được mệnh làm Thầy phải chải qua hai thử thách là : nghịch duyên và thuận duyên – “Qua nghịch sang thuận”.

Thử thách nghịch duyên ở đây là sự cơ hành mọi chuyện không thuận, cuộc sống vất vả khổ cực không gì không nếm trải , gặp đủ hoạn nạn , oan trái cuộc sống bế tắc đến cùng cực! Trong tất cả khổ cực ấy sau đều gặp hung hóa cát gặp họa hóa bình an , đó đều là Bề trên che chở hóa giải hiểm nguy , thường hay gặp quý nhân dẫn lối chỉ đường chia sẻ khó khăn …. người được mệnh làm Thầy đều có âm phù hay quý nhân phù trợ !

Khi trải qua hết kiếp nạn cơ hành thử thách gọi là nghịch duyên cũng là phần trả nghiệp!

Khi đủ nhân duyên ra quy hàng bốn Phủ xuất thủ trình Đồng làm con bốn phủ thời gian mọi chuyện dần dần thuận lợi

Được Thầy dẫn Đạo dẫn đường tu tập tốt , Phật Thánh gia hộ được khai tâm khai minh sau nhiều năm cũng được ra làm Thầy dẫn trình cho đệ tử, mọi việc đều thuận lợi,

Nhưng con đường thử thách thuận duyên ở đây không mấy ai vượt qua được ! Thuận duyên quá dễ sinh cao ngạo tự cao tự đại, được nhiều người tung hô , lại được hộ trì tiền bạc phú quý …

Nhiều khi Quỷ Thần gia hộ soi ra bói thấy có một vài sự ứng nghiệm, nhìn thấy vong áp vong gọi hồn, đôi khi quỷ thần còn biến giả ra Phật Thánh để mê hoặc lòng tham !

Và cộng với miệng lưỡi thêm bớt cho huyền bí làm mê hoặc….người dân vái lạy tung hô gọi Thầy gọi cô gọi cậu lại cứ tưởng mình chứng được Thần Thông tuệ nhãn cao siêu , tâm sinh cao ngạo dễ bị quỷ thần sâm nhập lấn chiếm thể xác dần dần tham lam ích kỉ đố kị sân si ….!

Sự thử thách thuận duyên khó vượt qua nhất , tâm không sáng trí không trong dễ bị tiền tài danh lợi mê hoặc!
Làm Thầy sợ mất lộc , sợ không có người đến soi bói sợ không có đàn lễ, thì đó là tâm bất chính ham cầu bất chính ! Miu tính để có lễ nghi hay mưu tính có đệ tử, khen mình chê người thì đó là tà Đạo !

Đúng là có thực mới vực được Đạo , nhưng thực phải đi mới tâm ! Tùy duyên tùy tâm, không áp đặt , trước lợi người sau đến mình ” lợi lạc nhân sinh”

Làm Thầy mà không trải qua thử thách cơ hành khổ cực , thì không thể thấu hiểu được lỗi khổ của người khác!

Nhỏ được luông chiều ăn ngon mặc đẹp sống trong sung túc , việc nhỏ của bản thân cũng không tự lo nổi !

Rồi tự nhiên ham danh hám lợi muốn lộc soi lộc bói mà bản thân lại không biết xem biết bói, dùng miệng lưỡi để lừa gạt để đạt được mục đích cho riêng bản thân mình , người này không phải mệnh làm Thầy không được bề trên cắt cử có ra làm thì chỉ có Tà Quỷ hộ trì dù có Đền to phủ lớn đàn lễ nhiều cũng chỉ là đang hành tà Đạo!

Huyền Tích

Gửi Giang Anh lời cảm nhận nhé !
Đang xem bình luận...